"KODY CZASU"
HAPPENING Andrzeja Szarka
płyta nowosądeckiego rynku 21.09.2000

powrót