Andrzej Szarek
Akcja artystyczna "Cultus Terrae" trwa od 16 do 21 września 2002 r.
Przed Nowosądeckim ratuszem na trzech arach betonu, rozplantowano ziemię którą zapłodniono ziarnem.

"Cultus Terrae" - uprawa ziemi jest procesem podobnym do pielęgnowania, wychowywania i kształcenia człowieka. Symboliczna uprawa na Sądeckim rynku ma uświadomić ludziom ich odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Akcja realizowana jest w ramach X Małego Festiwalu Form Artystycznych 2002 organizowanego jest przez Nowosądecką Małą Galerię.


material filmowy z akcji artystycznej
Andrzeja Szarka

.... i zakończenie akcji.

 

sobota 21 wrzesnia 2002

 

 

fot. autora
fot.PM